Условия и Доставка


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "АРТ СТИЛ-КОЖУХАРОВИ" ООД

Арт Стил-Кожухарови ООД ("Фирмата") предлага на своите Потребители ArtStilGaleria.com ("Сайта") "във вида, в който e" и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.


Фирмата има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.


Фирмата има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.


Фирмата има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.


Фирмата има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал.


Фирмата има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


Фирмата не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.


Фирмата не може да гарантира, че потокът информация към и от Сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.


За предоставянето на своите услуги Фирмата събира, обработва, използва и съхранява вашите имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефонен номер, както и данни за фактуриране, ако Потребителя желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от Потребителя с изричното му съгласие, когато изпраща поръчка или заявка към екипа на Фирмата.


С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Сайта може да събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др.


Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.


Връзки в Сайта може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън своя домейн.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на Сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.


Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Фирмата.


Потребителите на Сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.


Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.


Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта.


Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни, позволяващи идентифицирането им като индивиди. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.


Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефонен номер, данни за фактуриране и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.


Съгласно чл. 55 ал.1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни.


Съгласно този член от ЗЗП закупена стока, може да бъде върната в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при потребителя, при което потребителят не дължи обезщетение или неустойка.


ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Всички продукти, поръчани чрез Сайта, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка или по телефон).


Само след изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.


ДОСТАВКА И СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА

Продуктите, които сте закупили чрез Сайта ще бъдат доставени за Ваша сметка чрез куриерска фирма на посочен от Вас адрес. Стойността на доставката на продукта/продуктите зависи от разположението на населеното място, в посоченият от Вас адрес и от теглото на продукта/общото тегло на продуктите. При свързване с Вас по телефон и за извършване на доставката ще използваме данните за контакт, предоставени от Вас при заявяване на поръчката или по телефон.


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на крайната продажна цена се извършва чрез наложен платеж (заплащане на куриера, доставил Вашата поръчка) или по банков път.